05- Thong tin tuyen dung nam 2021_0001-0001
05- Thong tin tuyen dung nam 2021_0002-0002
05- Thong tin tuyen dung nam 2021_0003-0003
05- Thong tin tuyen dung nam 2021_0004-0004
05- Thong tin tuyen dung nam 2021_0005-0005

 

Địa điểm:

  • Nộp hồ sơ qua email: khoahoctre@gmail.com.
  • Hoặc nộp trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển Khoa học Công Nghệ Trẻ – Lầu 3, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Mọi thắc mắc về tuyển dụng liên hệ đồng chí Tuyết Hồng (số điện thoại 077.400.9378)

ĐT: (028) 38.233.363 -(028) 38.230.780 – (08) 73.087.007
Email: khoahoctre@gmail.com
Web: www.khoahoctre.com.vn
Facebook: http://www.facebook.com/khoahoctre

Hotline