BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

1
ThS. NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
Trưởng phòng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1016
Email: ttung@ueh.edu.vn
CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học. Trực tiếp chỉ đạo các mảng công việc:

 • Bộ máy tổ chức, nhân sự DSA
 • Mục tiêu, chương trình chất lượng hàng năm và hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn của DSA.
 • Thi đua – Khen thưởng DSA
 • Hoạt động định hướng
 • Cố vấn học tập
 • Học bổng
 • Sự kiện cho người học
 • Hoạt động rèn luyện
 • Hỗ trợ các trường hợp đột xuất
 • Văn thư, lưu trữ; báo cáo thống kê

CÔNG TÁC KHÁC

 • Bí thư chi bộ phòng
2

TS. NGUYỄN THỊ ĐOAN TRÂN
Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1015
Email: doantran@ueh.edu.vn

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

 • Hỗ trợ thông tin
 • Hoạt động tư vấn
 • Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người học
 • Dịch vụ hỗ trợ người học
 • Dịch vụ nghề nghiệp
 • Hòa nhập đa văn hóa
 • Chống quấy rối tình dục
 • Hỗ trợ người học khuyết tật
 • Lễ tốt nghiệp
 • Quản trị chất lượng của DSA
 • Công tác truyền thông của DSA
 • Các công tác khác theo phân công của Trưởng phòng

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

1 This image has an empty alt attribute; its file name is 3.-Trang-Anh-1-768x1024.jpg
PHẠM NGUYỄN TRANG ANH
Chuyên viên
Cử nhân Tài chính
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1002
Email: anhpnt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Trực trang Doopage
 • Lễ tân
 • Lập kế hoạch và tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa
 • Hỗ trợ người học khuyết tật
 • Trực tổng đài hotline

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Quản lý hộp thư điện tử

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị
2 This image has an empty alt attribute; its file name is 16.-Dieu-768x1024.jpg
ĐOÀN THỊ THANH DIỆU
Nhân viên
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1014
Email: dieudtt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng dịch vụ công trực tuyến
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp
 • Công tác truyền thông cho DSA
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu, triển khai các hoạt động liên quan các học bổng doanh nghiệp

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm
 • Tổ chức các hoạt động Career Talk- Hoạt động hỗ trợ chống quấy rối tình dục
 • Trực trang Doopage
 • Thực hiện đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 This image has an empty alt attribute; its file name is 4.-Ngoc-Hai-768x1024.jpg
NINH NGỌC HẢIChuyên viên
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1009
Email: ngochai@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức
 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
 • Hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…)

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Trực trang Doopage
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
4 This image has an empty alt attribute; its file name is 5.-Thuy-Hai-768x1024.jpg
TRẦN THỊ THÚY HẢI
Chuyên viên
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1003
Email: haittt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Lập kế hoạch, tổ chức xét duyệt và quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan đến học bổng khuyến khích học tập UEH
 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Công tác truyền thông cho DSA

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Lập kế hoạch, tổ chức xét duyệt và quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan đến học bổng hỗ trợ học tập UEH
 • Quy trình hóa các hoạt động DSA

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu, triển khai các hoạt động liên quan các học bổng doanh nghiệp
 • Trực trang Doopage
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
5 This image has an empty alt attribute; its file name is 6.-Thu-Hien-768x1024.jpg
HOÀNG THỊ THU HIỀN
Chuyên viên chính
Thạc sĩ Luật
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1013
Email: hthien@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Hoạt động hỗ trợ chống quấy rối tình dục
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học
 • Quy trình hóa các hoạt động DSA
 • Lập kế hoạch tổ chức quản lý và triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng nhận cho sinh viên
 • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Lập kế hoạch và tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị
 • Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Trực trang Doopage
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
6 This image has an empty alt attribute; its file name is 7.-Huong-1-768x1024.jpg
PHAN THỊ HƯỜNG
Chuyên viên
Cử nhân Kế toán
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1010
Email: huongpht@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Lễ tân
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH
 • Tổ chức các hoạt động Career Talk
 • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Trực trang Doopage
 • Lập kế hoạch, tổ chức xét duyệt và quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan đến học bổng hỗ trợ học tập UEH
 • Tín dụng học tập cho người học
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
7 This image has an empty alt attribute; its file name is 12.-Nam-768x1024.jpg
NGUYỄN CÔNG NAM
Chuyên viên chính
Thạc sĩ Kinh tế chính trị
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1006
Email:congnam@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Thực hiện đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Xây dựng, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung
 • Quản lý hệ thống platform CRM
 • Quản trị website đơn vị
 • Quản lý hệ thống cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Trực trang Doopage
 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo
 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)

Công tác khác:
Phó Bí thư chi bộ phòng

8 This image has an empty alt attribute; its file name is 13.-Ngan-768x1024.jpg
HUỲNH THỊ NGỌC NGÂN
Cán sự
Thạc sĩ Quản lý công
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1001
Email: nganhtn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Trực trang Doopage
 • Lễ tân
 • Quản lý hộp thư điện tử
 • Văn thư, lưu trữ
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị
 • Trực tổng đài hotline

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)

Công tác khác:
Tổ trưởng tổ Nữ công

9 This image has an empty alt attribute; its file name is 8.-Lam-768x1024.jpg
TRỊNH QUỐC LÂM
Chuyên viên chính
Cử nhân Kinh tế chính trị
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1008
Email: lamtq@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trực trang Doopage
 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên
 • Khen thưởng sinh viên
 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
 • Hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…)

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Công tác truyền thông cho DSA
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung
 • Quản lý hệ thống platform CRM
 • Quản trị website đơn vị
 • Quản lý hệ thống cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến

Công tác khác:
Tổ phó Công đoàn phòng

10 This image has an empty alt attribute; its file name is 9.-Lien-768x1024.jpg
THÁI KIM LIÊN
Chuyên viên
Cử nhân Ngoại thương
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1007
Email: klienkt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học
 • Khen thưởng sinh viên
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng dịch vụ công trực tuyến
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị
 • Lập kế hoạch và tổ chức công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên
 • Thực hiện đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Trực trang Doopage
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
11 This image has an empty alt attribute; its file name is 10.-Loc-768x1024.jpg
NGUYỄN MINH LỘC
Chuyên viên
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1004
Email: ngmloc@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu, triển khai các hoạt động liên quan các học bổng doanh nghiệp
 • Tín dụng học tập cho người học
 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Văn thư, lưu trữ
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị
 • Hoạt động hỗ trợ chống quấy rối tình dục
 • Hỗ trợ người học khuyết tật

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Trực trang Doopage
 • Xây dựng, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng dịch vụ công trực tuyến
 • Lập kế hoạch tổ chức quản lý và triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng nhận cho sinh viên
 • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, kiến tập và giao lưu hướng nghiệp
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)
12 This image has an empty alt attribute; its file name is 14.-Thao-768x1024.jpg
PHAN LÂM THAO
Chuyên viên
Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1011
Email: thaopl@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác tư vấn các vấn đề liên quan trong học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học
 • Phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động DSA
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung
 • Quản lý hệ thống platform CRM
 • Quản trị website đơn vị
 • Quản lý hệ thống cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tham quan thực tế doanh nghiệp- Trực trang Doopage
 • Thực hiện đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Tổ chức hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)

Công tác khác:
UV BCH Công đoàn UEH

13 This image has an empty alt attribute; its file name is 15.-Uyen-768x1024.jpg
TRƯƠNG NHẬT UYÊN
Chuyên viên
Cử nhân Kinh doanh quốc tế
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1005
Email: uyentn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng dịch vụ công trực tuyến
 • Lập kế hoạch, tổ chức xét duyệt và quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan đến học bổng hỗ trợ học tập UEH
 • Tổ chức các hoạt động Career Talk

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA
 • Lễ tân
 • Lập kế hoạch, tổ chức xét duyệt và quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan đến học bổng khuyến khích học tập UEH
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Tổ chức hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông
 • Trực trang Doopage
 • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân
 • Tổ chức các hoạt động văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…)

Hotline