BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

1
ThS. NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
Trưởng phòng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1016
Email: ttung@ueh.edu.vn
CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học. Trực tiếp chỉ đạo các mảng công việc:

 • Bộ máy tổ chức, nhân sự DSA
 • Mục tiêu, chương trình chất lượng hàng năm và hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn của DSA.
 • Thi đua – Khen thưởng DSA
 • Hoạt động định hướng
 • Cố vấn học tập
 • Học bổng
 • Sự kiện cho người học
 • Hoạt động rèn luyện
 • Hỗ trợ các trường hợp đột xuất
 • Văn thư, lưu trữ; báo cáo thống kê
 • Hỗ trợ thông tin
 • Hoạt động tư vấn
 • Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người học
 • Dịch vụ hỗ trợ người học
 • Dịch vụ nghề nghiệp
 • Hòa nhập đa văn hóa
 • Chống quấy rối tình dục
 • Hỗ trợ người học khuyết tật
 • Lễ tốt nghiệp
 • Quản trị chất lượng của DSA
 • Công tác truyền thông của DSA

CÔNG TÁC KHÁC

 • Bí thư chi bộ

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

</tr

1

NGUYỄN SONG GIA ANH
Chuyên viên
Cử nhân Tâm lý học
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1002
Email: anhnsg@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone (Phụ trách hoạt động định kỳ, duy trì và phát triển truyền thông English Zone);
 • Trực tổng đài hotline;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Quản lý hộp thư điện tử;
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Học bổng sinh viên quốc tế.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Quy trình hóa hoạt động DSA;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop.
2
TRỊNH LÊ DUY
Chuyên viên
Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1012
Email: duytl@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý hệ thống cổng giao dịch điện tử;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Đánh giá và quản lý dữ liệu hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Quản lý hệ thống platform CRM;
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm;
 • Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động DSA;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ Đại học chính quy, Vừa làm vừa học, Sau đại học;
 • Quản lý và trực trang botbanhang.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động công viên tiếng Anh UEH – UEH English Zone;
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử UEH;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của khoa, viện, Ký túc xá;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, Ký túc xá;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Học bổng khuyến khích học tập UEH;
 • Đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa;
 • Quản lý và vận hành trang event.ueh.edu.vn;
 • Quản lý và vận hàng UEH Community Shop;
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dùng chung;
 • Quản lý Cộng tác viên DSA.
3
ĐOÀN THỊ THANH DIỆU
Chuyên viên
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1014
Email: dieudtt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Học bổng doanh nghiệp;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Quản lý và vận hành trang event.ueh.edu.vn;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Khen thưởng sinh viên;
 • Hỗ trợ chống quấy rối tình dục;
 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Hoạt động định hướng dành cho ĐHCQ;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH.
4
NINH NGỌC HẢI
Chuyên viên
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1009
Email: ngochai@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc trên cổng giao dịch điện tử;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Hoạt động định hướng dành cho ĐHCQ;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Xác minh sinh viên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, xác minh sinh viên theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài trường.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Công tác hỗ trợ người học khuyết tật.
5
TRẦN THỊ THÚY HẢI
Chuyên viên
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1003
Email: haittt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop;
 • Phối hợp và theo dõi UEH Theatre.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Hoạt động định hướng cho người học các bậc hệ;
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị;
 • Quy trình hóa hoạt động DSA;
 • Học bổng khuyến khích học tập UEH.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học;
 • Học bổng sinh viên quốc tế.

Công tác khác:

Tổ trưởng Công đoàn DSA, Thành viên Ban Nữ công UEH.

6
HOÀNG THỊ THU HIỀN
Chuyên viên chính
Thạc sĩ Luật
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1013
Email: hthien@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Hỗ trợ chống quấy rối tình dục;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Quy trình hóa hoạt động DSA;
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Hoạt động tọa đàm, kiến tập, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa;
 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học;
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động Career Talk;
 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).
7
PHAN THỊ HƯỜNG
Chuyên viên
Cử nhân Kế toán
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1010
Email: huongpht@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động;
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Lễ tân.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động tọa đàm, kiến tập, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp;
 • Quản lý và vận hành trang event.ueh.edu.vn.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH;
 • Tín dụng học tập cho người học;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hoạt động Career talk;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Chương trình tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop.
8
NGUYỄN CÔNG NAM
Chuyên viên chính
Thạc sĩ Kinh tế chính trị
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1006
Email:congnam@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp;
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung;
 • Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống cho sinh viên;
 • Hoạt động định hướng dành cho các bậc, hệ;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị;
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình,…);
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH.
9
HUỲNH THỊ NGỌC NGÂN
Cán sự
Thạc sĩ Quản lý công
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1001
Email: nganhtn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học;
 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Lễ tân;
 • Quản lý hộp thư điện tử;
 • Văn thư, lưu trữ;
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị;
 • Trực tổng đài hotline.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop.

Công tác khác:
Tổ trưởng tổ Nữ công.

10
TRỊNH QUỐC LÂM
Chuyên viên chính
Cử nhân Kinh tế chính trị
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1008
Email: lamtq@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống cho sinh viên;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị;
 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;
 • Khen thưởng sinh viên;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Hoạt động định hướng dành cho ĐHCQ.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý hệ thống platform CRM;
 • Hoạt động định hướng cho người học các bậc hệ.

Công tác khác:
Tổ phó Công đoàn phòng.

11
THÁI KIM LIÊN
Chuyên viên
Cử nhân Ngoại thương
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1007
Email: klienkt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Khen thưởng sinh viên;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức;
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị;
 • Hỗ trợ đánh giá cố vấn học tập.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX.
12
NGUYỄN MINH LỘC
Chuyên viên
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1004
Email: ngmloc@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Học bổng doanh nghiệp;
 • Tín dụng học tập cho người học;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hỗ trợ chống quấy rối tình dục;
 • Văn thư, lưu trữ;
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị;
 • Học bổng sinh viên quốc tế;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Hoạt động tọa đàm, kiến tập, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Học bổng khuyến khích học tập UEH.
 • Hỗ trợ người học khuyết tật;
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa.
13
PHAN LÂM THAO
Chuyên viên
Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1011
Email: thaopl@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động DSA;
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung;
 • Quản lý hệ thống platform CRM;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý và vận hành trang event.ueh.edu.vn.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý và Trực trang botbanhang;
 • Quản lý hệ thống cổng giao dịch điện tử;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động;
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ UEH; theo dõi hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử.

Công tác khác:

UV BCH Công đoàn UEH

14
TRƯƠNG NHẬT UYÊN
Chuyên viên
Cử nhân Kinh doanh quốc tế
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1005
Email: uyentn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Học bổng sinh viên quốc tế;
 • Học bổng khuyến khích học tập UEH;
 • Quản lý cộng tác viên DSA;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tín dụng học tập cho người học;
 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động Career Talk;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Lễ tân.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Xác minh sinh viên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, xác minh sinh viên theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài trường;
 • Phối hợp và theo dõi UEH Theatre.
15
PHẠM QUỐC VIỆT
Chuyên viênCử nhân Quản lý côngĐiện thoại: 028.7306.1976 ext 1021

Email: vietphq@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;
 • Công tác hỗ trợ người học khuyết tật;
 • Hoạt động Career Talk;
 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…);
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên UEH; theo dõi các hoạt động của Khoa/Viện/KTX;
 • Quản lý cộng tác viên DSA.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Bản tin Enewsletter dành cho người học;
 • Học bổng doanh nghiệp;
 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị.
16
LÂM LÊ NHẬT TIÊN
Chuyên viênĐiện thoại: 028.7306.1976 ext 1022 

Email: tienlln@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;
 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH;
 • Hỗ trợ người học khuyết tật;
 • Quản lý và vận hành UEH Community Shop;
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông ;
 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Phối hợp và theo dõi UEH Theatre.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Bản tin Enewsletter dành cho người học;
 • Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống cho sinh viên;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Quản lý và trực trang botbanhang;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Đánh giá chất lượng và hỗ trợ người học của các đơn vị.

Hotline