Với chiến lược trở thành Đại học đa ngành và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình đào tạo, cải tạo cơ sở vật chất và triển khai các chính sách thu hút nhà khoa học, chuyên gia, người học. Đặc biệt, UEH hiện nay đang triển khai chính sách học bổng dành cho học viên, sinh viên quốc tế. Giai đoạn 2021 – 2022, Trường dành 170 suất học bổng cho học viên, sinh viên quốc tế bao gồm: 100 suất học bổng bậc đại học; 50 suất học bổng bậc cao học; 20 suất học bổng nghiên cứu sinh. Chính sách này nhằm góp phần gia tăng tỷ lệ sinh viên quốc tế tại UEH, tạo cơ hội cho người học được học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng học tập trong môi trường giáo dục đa văn hóa.

Hotline