SỨ MỆNH

Bằng sự tận tâm, chia sẻ và chu đáo, DSA luôn đồng hành, kết nối người học với các nguồn lực trong và ngoài trường; đảm bảo cho người học và đối tác có trải nghiệm tốt nhất tại UEH.

TẦM NHÌN

DSA trở thành địa chỉ hữu ích, tin cậy đối với người học và đối tác

Hotline