CN-NV_GETTING HELP (1)

DSA là nơi cung cấp, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin về UEH cho người học, người học tiềm năng và các đối tác khác quan tâm. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp tại ba văn phòng thuộc các cơ sở chính của UEH cũng như các nền tảng online hỗ trợ trực tuyến cho người học mọi lúc mọi nơi; DSA còn có hệ thống tổng đài UEH giúp kết nối và hỗ trợ người học một cách thuận tiện nhất. Toàn bộ dữ liệu và thông tin người học được tích hợp trong hệ thống CRM giúp việc hỗ trợ thông tin cho người học được nhanh chóng, chính xác và tin cậy.

Hotline