THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP

Giới thiệu về công ty: Công ty cổ phần PVI – PVI Holdings: Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVI Holdings là định chế Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, tổ chức duy nhất hoạt động đầy đủ trong lĩnh vực Bảo hiểm trên thị trường. Bảo hiểm PVI: là thành viên của PVI Holdings, hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ với vị thế đã được khẳng định trong nhiều năm.(http://www.baohiempvi.com.vn/gioi-thieu/gioi-thieu/gioi-thieu-bao-hiem-pvi.html)

Vị trí ứng tuyển:

  • Thực tập sinh thực tập tại phòng kinh doanh tại công ty.
  • Sau thời gian thực tập, nếu đáp ứng yêu cầu, công ty sẽ tuyển dụng nhân viên chính thức.

Số lượng tuyển: 02

Mô tả công việc:

  • Thực tập về quy trình cấp đơn bảo hiểm, hỗ trợ cán bộ kinh doanh trong việc khai thác bảo hiểm.

Ứng viên có nguyện vọng xin gửi hồ sơ theo email hangntv@pvi.com.vn

Thông tin của người liên hệ:

  • Mrs.Việt Hằng – (028) 3824 6421 – Ext: 316

Hotline