2023_thang 10_Vietcombank Biên Hòa_thông báo tuyển dụng cán bộ

Thời gian nộp hồ sơ: Đến ngày 26/10/2023, ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web tuyển dụng Vietcombank:https://tuyendung.vietcombank.com.vn

Địa điểm thi: Thi trực tuyến tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa

  • Địa chỉ: Số 22, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thông tin liên hệ: 0251.3991944 (101), Di động: 0918.719.600

Hotline