VCB Dong Binh Duong _Thông báo tuyển dụng dot II.2023_0001-0001
VCB Dong Binh Duong _Thông báo tuyển dụng dot II.2023_0002-0002
VCB Dong Binh Duong _Thông báo tuyển dụng dot II.2023_0003-0003

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/03/2023 – 24h00 ngày 20/03/2023.

­Hình thức nhận hồ sơ: nộp hồ sơ theo hình thức TRỰC TUYẾN

Hotline