Thong bao tuyen dung - Ke toan dich vu - HCM 2022_0001-0001
Thong bao tuyen dung - Ke toan dich vu - HCM 2022_0002-0002
Thong bao tuyen dung - Ke toan dich vu - HCM 2022_0003-0003
1
2

 

Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

  • Địa điểm nhận hồ sơ: Lầu 4, Số 28 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
  • Gửi hồ sơ qua email: pkf.hcm@pkf.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/05/2022 (trừ ngày thứ 7 và Chủ nhật)

Hotline