Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học năm 2020, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Kon Tum đăng tin tuyển dụng như sau:

Hotline