NESTLÉ #SPARKTHENEXT LEADERS PROGRAM 2023 – MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM ĐÃ MỞ TUYỂN!

NESTLÉ #SPARKTHENEXT LEADERS PROGRAM 2023 đã trở lại toàn mới trong năm nay, sẽ giúp các bạn phát triển toàn diện, kết hợp việc đào tạo kỹ năng chuyên môn kèm thực hành trên công việc thực tiễn, cùng với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ những anh chị Quản lý giàu kinh nghiệm, với mục tiêu nồng cháy đào tạo ra MỘT thế hệ các bạn trẻ có tiềm năng và đam mê phát triển nghề nghiệp lâu dài, đồng thời bước đầu giúp các bạn tạo dựng sự nghiệp và tương lai vững chắc tại Nestlé.

Link ứng tuyển:  NES.TL/NSLP2023

NSLP 2023 mở đơn ứng tuyển đến ngày 15/ 01/ 2023!

Các phòng ban mở tuyển:

Văn phòng chính TPHCM

  • Sales
  • Commercial
  • Human Resources
  • Supply Chain

Nhà máy tại Đồng Nai

  • Production
  • Research & Development
  • Engineering
  • Quality Assurance
  • Human Resources

Nhà máy tại Hưng Yên

  • Engineering

Hãy cùng lan tỏa tinh thần #SparkYourWay nào! Mọi thông tin được cập nhật sớm nhất tại:

#NestléVietnam #SparkTheNextLeadersProgram2023 #NSLP2023 #SparkYourWay #NestléCareers #WeAreNestlé #NestléNeedsYOUth #BeAForceForGood

Hotline