Sẵn sàng khởi động chương trình 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗹𝗮̃𝗻𝗵 đ𝗮̣𝗼 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗰𝗮̂̀𝘂 – 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 (𝗚𝗟𝗣) 𝟮𝟬𝟮𝟮 cùng Shopee Việt Nam! ⭐️ 

𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 (𝗚𝗟𝗣) là chương trình tìm kiếm và ươm mầm những tài năng trẻ muốn thử sức trong lĩnh vực Thương mại điện tử (TMĐT) và có khát vọng trở thành nhân sự nòng cốt của Shopee trong tương lai. 

Bạn sẽ nhận được những gì khi tham gia chương trình? 

  • Kiến thức và kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu của Shopee trong thời gian 2 năm  với 6 tháng làm việc tại Singapore
  • Luân chuyển giữa 4 phòng ban để thấu hiểu được cách vận hành của công ty TMĐT
  • Đào tạo và hướng dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế từ các lãnh đạo cấp cao của Shopee Việt Nam và Shopee Vùng
  • Chế độ đãi ngộ – lương thưởng vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn

👉 Hãy ứng tuyển để trở thành thành viên của cộng đồng GLP đầy nhiệt huyết và tài năng tại Shopee nhé. Chắc chắn rằng chúng mình sẽ có những phút giây đáng nhớ trên hành trình phát triển của Shopee tại Việt Nam và trong khu vực đấy!.

👉 Ứng tuyển ngay tại https://bit.ly/GLP2022_VNUni

🚀 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 – 𝗡𝘂𝗿𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 🚀

#ShopeeVN #ShopeeGLP #GLPVN2022

___ 

🏉 Career site: https://careers.shopee.vn/glp 

🏉 Hạn cuối ứng tuyển: 23h59′, 31/10/2021 

🏉 Email: recruitment@shopee.vn 

—————————————————————————————————————————-

⭐️ 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗲𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗻𝗮𝗺 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮 is officially launched! ️

We are on the lookout for passionate and enthusiastic talents who are ready to take on an exciting journey in e-commerce. 

What will you get when you join the program?

  • Gain  knowledge and skills to become Shopee’s global leaders in 2 years with 6 months working in Singapore;
  • Get ample opportunities to network with senior management and receive direct supervisory guidance from functional managers throughout rotations to maximize growth;
  • Strengthen your leadership capabilities for personal development and equip yourself with in-depth business knowledge through on-the-job training, development, and training opportunities locally and regionally;
  • Get enjoy to competitive compensation & benefits package

👉 Think you have what it takes to become a leader in e-commerce?!

👉 Apply now at https://bit.ly/GLP2022_VNUni

🚀 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 – 𝗡𝘂𝗿𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗧𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 🚀

#ShopeeVN #ShopeeGLP #GLPVN2022

___

🏉 Career site: https://careers.shopee.vn/glp 

🏉 Application deadline: 23:59′, October 31, 2021

🏉 Email: recruitment@shopee.vn

Hotline