Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển tại trước 23:59, 11/5/2021!
Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 5)
Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 5)
Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 6)

Hotline