Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được thực tập và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, Công ty TNHH Global Accounting (GACC) thông báo chương trình tuyển dụng sinh viên thực tập giai đoạn 02/2023 đến 04/2023

DOT 2 - THONG BAO TUYEN SVTT 2022 - Global Auditing

Hotline