TB TUYEN SVTT - GACC 04.2023

 

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

  • Phòng Nhân sự – Công ty TNHH Global Accounting
  • Địa chỉ: R.1108 – Tầng 11 – Khu A – Tòa nhà Indochina Park Tower
  • Số 4 – Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Hoặc qua địa chỉ email: hr@gacc.com.vn
  • c/c về địa chỉ email: ms.myha@gmail.com

Hotline