Giới thiệu về công tyhttps://www.fresenius-kabi.com/vn/company/fresenius-kabi-viet-nam

Vị trí ứng tuyển: Receptionist and Administration Officer – Internship

Số lượng tuyển: 01

Mô tả công việc:

Hỗ trợ các công việc Admin:

  • Cấp phát và quản lý số lượng đồng phục, thẻ và các thiết bị.
  • Theo dõi và đối chiếu các chứng từ thanh toán.
  • Nhập liệu.
  • Hỗ trợ các sự kiện nội bộ.

 Hỗ trợ công việc Lễ tân

  • Thư tín, dịch vụ chuyển phát, nhận và chuyển tiếp cuộc gọi.
  • Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng.
  • Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu:

  • Thời gian làm việc: 3 ngày/tuần.

  • Hợp đồng: Hợp đồng thời vụ (internship).

  • Thông thạo Office: Word, Excel, PPT

Cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ: xuan.vong@fresenius-kabi.com

Hạn chót ứng tuyển: 11/6/2023

Thông tin liên hệ:

Hotline