Năm 1981, các kỹ sư và công nhân của Bộ Điện lực đã được điều động để thiết kế xây dựng công trình thủy điện Trị An, công trình nguồn điện đầu tiên ở phía Nam kể từ sau ngày thống nhất đất nước, khởi nguồn cho sự ra đời của Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2 (PIDC2) vào tháng 7 năm 1985, một đơn vị trực thuộc Bộ Điện lực. Ngày 11/01/1999, Công ty được đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) và từ ngày 01/11/2007 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối. Cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán TV2 đã được chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 13/10/2009. Ngày 06/6/2019, sau gần 10 năm niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu của PECC2 đã chuyển sang niêm yết trên Sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE) với những chuẩn mực cao hơn về niêm yết, công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp. Trải qua 35 năm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, giám sát và quản lý xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, PECC2 đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong ngành năng lượng Việt Nam. Uy tín thương hiệu PECC2 đã được khẳng định với hơn 100 công trình nguồn điện quy mô lớn và hàng trăm công trình lưới điện trong cả nước cùng một số dự án trong khu vực.

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)

 

Thông tin liên hệ: Ms. Duyên – Chuyên viên phòng Tổ chức – Nhân sự

Hotline