THÔNG BÁO
Tuyển dụng lao động

Vị trí tuyển dụng: Thẩm định giá đất

Số lượng tuyển: 01

Mô tả công việc:

  • Lập và gửi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất.
  • Thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

 Yêu cầu:

  • Nam
  • Trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính về giá đất.

Quyền lợi: Hợp đồng lao động theo quy định lương vùng tối thiểu.

Nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ Tầng 7 – Tháp B, Chi cục Quản lý Đất đai, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại: 0274 3.844.244 (gặp chị Hiền)

Hotline