18022022 THONG BAO TUYEN DUNG DOT 1 NAM 2022_0001-0001
18022022 THONG BAO TUYEN DUNG DOT 1 NAM 2022_0002-0002

 

Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp tại:  Phòng Tổ chức hành chính – Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn.

Địa chỉ: 49 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.

Điện thoại: 028.3817.2917 hoặc 034.3484.039 (liên hệ Mr. Luân)

Hotline