– Căn cứ thông báo về số tín chỉ tối thiểu và phân bổ ngân sách học bổng Khuyến khích học tập – HKĐ2022 số 20/TB-CSHTNH ngày 27/4/2022.

– Căn cứ thông tin phản hồi của sinh viên về việc sai sót trong kết điểm trung bình thể hiện trên trang student.ueh.edu.vn.

– Căn cứ cách đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học theo Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 áp dụng từ khóa 47 – ĐHCQ.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) thông báo một số thông tin liên quan đến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2022 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2021) như sau:

  1. Điều chỉnh thời gian thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021: trước ngày 10/6/2022 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/ do bị sai thông tin điểm trung bình ở một số ngành và rà soát thống nhất cách đánh giá kết quả học tập Khóa 47 theo quy chế mới.
  2. Kiểm tra thông tin điểm trung bình học kỳ cuối năm 2021: Sinh viên thuộc top đầu của các ngành/chuyên ngành, khi căn cứ vào số lượng phân bổ ngân sách học bổng KKHT – HKĐ2022 có khả năng được nhận học bổng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin về điểm học tập và điểm trung bình học kỳ trên trang student.ueh.edu.vn mục Tra cứu thông tin -> Kết quả học tập -> Xem điểm SV -> Xem tại năm học 2021 – học kỳ: HKC. Trong đó, sinh viên kiểm tra đủ môn đã đăng ký học trong kỳ, đúng điểm được công bố, kiểm tra tổng số tín chỉ đã học trong kỳ, điểm trung bình học kỳ tính theo công thức:

Trường hợp có sai sót thông tin về điểm trung bình học kỳ cuối năm 2021 (trừ khóa 47) phản hồi vào biểu mẫu trước ngày 25/5/2022.

Ví dụ trường hợp điểm trung bình và số tín chỉ bị tính thiếu 01 học phần:

Số tín chỉ đúng: 24 tín chỉ; Điểm TB học kỳ đúng: 8.55

Ảnh minh họa trường hợp bị sai thông tin do học vượt cùng một khóa khác và điểm 01 học phần đang không được ghi nhận

Lưu ý:

– Trường hợp sinh viên có sai sót nhưng không phản hồi có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên khi xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2022, vì vậy DSA rất mong sinh viên rà soát kỹ thông tin của mình và phản hồi lại.

– Nguyên tắc xét học bổng KKHT căn cứ:

+ Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

+ Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự xét mức học bổng Xuất sắc > Giỏi > Khá. Trong từng mức sẽ xét dựa vào Điểm trung bình học tập > Điểm trung bình rèn luyện, cụ thể:

  • Mức học bổng: Xét suất Xuất sắc, đến suất giỏi, cuối cùng đến suất khá;
  • Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp (từ Xuất sắc đến Khá);
  • Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì UEH xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

– Với những trường hợp được cộng điểm thưởng từ các hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ được Phòng Đào tạo cập nhật điểm cộng sau khi có danh sách chính thức học bổng KKHT – HKĐ2022.

 

Xem lại các thông báo liên quan:

Thông báo về việc xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ đầu năm 2022 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2021)
Thông báo về số tín chỉ tối thiểu và phân bổ ngân sách học bổng Khuyến khích học tập – HKĐ2022 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2021)

Hotline