THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối năm 2021

Kết quả dưới đây là kết quả dự kiến nhằm tiếp nhận thông tin góp ý, thắc mắc của sinh viên. Kết quả có thể thay đổi so với Quyết định cấp học bổng chính thức. Sinh viên vui lòng kiểm tra email hoặc điện thoại thường xuyên để được cập nhật các thông tin mới nhất về danh sách học bổng Hỗ trợ học tập.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo Danh sách sinh viên khóa 44, 45 và 46 Đại học chính quy nhận học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối 2021, cụ thể như sau:

– Khóa 44: tại đây

– Khóa 45: tại đây

– Khóa 46: tại đây

Lưu ý: Sinh viên thắc mắc về kết quả học bổng và phản hồi về việc sai các thông tin cá nhân vui lòng liên hệ từ ngày 22/11/2021 đến ngày 29/11/2021 qua số điện thoại 028.7306.1976 – ext 1005 (Cô Nhật Uyên) hoặc điền thông tin qua LINK  (bộ phận học bổng sẽ phản hồi thông tin qua email hoặc điện thoại từ 01-02 ngày làm việc).

Hotline