THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19, ĐỢT 2

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học công bố danh sách dự kiến đạt học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 (Học bổng Hỗ trợ Covid-19) đợt 2

Xem Danh sách dự kiến học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 đợt 2 tại đây:

TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC BỔNG HỖ TRỢ COVID-19, ĐỢT 3

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ, động viên và chia sẻ những khó khăn của người học chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, UEH triển khai đăng ký bổ sung đợt 3, thông tin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Người học đang theo học tại UEH (không phân biệt bậc, hệ đào tạo) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, chưa đăng ký tham gia xét học bổng trong đợt đăng ký vào tháng 07/2021.

  1. Trị giá học bổng:
STT Bậc, hệ Trị giá học bổng
1. Tiến sĩ    12.000.000
2. Thạc sĩ      8.000.000
3. Đại học chính quy      5.000.000
4. Văn bằng 2 – Đại học chính quy      3.000.000
5. Liên thông – Đại học chính quy      4.000.000
6. Đại học vừa làm vừa học      4.000.000
  1. Điều kiện

– Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong năm 2020;

– Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong suốt quá trình học;

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19:

a) Người học có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế;

b) Người học hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế;

c) Các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra.

–   Ưu tiên người học có cha mẹ là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch;

–   Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong học kỳ đầu năm 2021.

–   Trường hợp cùng hoàn cảnh, UEH sẽ căn cứ vào điểm học tập của người học.

  1. Hồ sơ bao gồm:

–  Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có trình bày rõ thiệt hại (theo mẫu);

–  Bảng điểm năm 2020 xuất ra từ trang Portal sinh viên (không cần xác nhận từ UEH, riêng bậc tiến sĩ không cung cấp giấy tờ này);

–  Minh chứng hoàn cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, gồm một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy xác nhận của cơ quan của bố/mẹ/người học hoặc người có thu nhập chính trong gia đình về việc bị giảm thu nhập hoặc bị mất việc.

+ Giấy xác nhận gia đình khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19.

–  Giấy xác nhận từ bệnh viện/cơ quan tham gia phòng chống dịch (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ là bản chính/bản photo có công chứng và phải được cấp trong vòng 03 tháng kể từ ngày đăng ký trên hệ thống.

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký

–  Bước 1: Đăng ký online từ ngày nay đến hết ngày 05/12/2021

+ Bậc tiến sĩ và thạc sĩ MBA – ISB: Đăng ký online (tại đây).

+ Bậc, hệ còn lại (Cao học, ĐHCQ, VB2-ĐHCQ, LT-ĐHCQ, VLVH) đăng ký online tại trang: http://hocbong.ueh.edu.vn/.

Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và người học không thể đăng ký mới nhưng người học có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của UEH trước 10/12/2021.

Xem hướng dẫn đăng ký và hồ sơ liên quan:

+ Bậc tiến sĩ và thạc sĩ MBA – ISB: (tại đây)

+ Bậc, hệ còn lại (Cao học, ĐHCQ, VB2-ĐHCQ, LT-ĐHCQ, VLVH): (tại đây)

–   Bước 2: Người học nộp hồ sơ gốc bao gồm đầy đủ giấy tờ từ ngày 06/12 đến hết ngày 10/12/2021 Qua đường bưu điện: Hình thức chuyển phát nhanh đến “Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, A0.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh – Số điện thoại: 028 7306 1976, ext 3.”

Lưu ý: Trường hợp người học không cung cấp được bản gốc của hồ sơ đã đăng ký trên hệ thống, Trường xem như người học không tham gia xét học bổng.

–   Bước 3: Người học xem thông báo kết quả xét học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 20/1/2021.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Cô Nhật Uyên (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1005
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004
  • Cô Thúy Hải (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1003
  • Hoặc Email: hocbong@ueh.edu.vn

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Hotline