1. Tiến độ thực hiện

TTNội dungĐối tượngBắt đầuKết thúc
1Sinh viên (SV) kiểm tra, tự đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL)SV K43, 44, 4503/05/202109/05/2021
2CVHT chủ trì tổ chức họp lớp đánh giá KQRL SV (thực hiện và nộp hồ sơ về văn phòng khoa, viện theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 2)CVHT và SV K43, 44, 4510/05/202122/05/2021
3Tổng hợp, nhận xét, xác nhận KQRL SV thuộc khoa, viện và gửi về P.CSHTNHHội đồng đánh giá KQRL cấp khoa, viện24/05/202128/05/2021
4Tổng hợp, nhận xét các nội dung đánh giá KQRL SV thuộc các đơn có liên quan và gửi về P.CSHTNHCác đơn vị liên quan24/05/202128/05/2021
5Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SVSV K43, 44, 4501/06/202116/08/2021
6Hội đồng đánh giá KQRL SV cấp trường xem xét, thông qua kết quảHội đồng đánh giá KQRL cấp trường18/08/202125/08/2021

2. Các bước thực hiện

2.1. Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện tích lũy

Điểm rèn luyện tích lũy được cập nhật tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/, vào Thứ Hai hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, sẽ cập nhật vào ngày làm việc liền sau đó). Điểm rèn luyện là tổng các mức điểm đạt được trên các mặt đánh giá theo khung điểm dưới đây.

Khung điểm đánh giá:

SttCác mặt đánh giáKhung điểm
1Đánh giá về ý thức tham gia học tậpTừ 0 đến 20 điểm
2Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trườngTừ 0 đến 25 điểm
3Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hộiTừ 0 đến 20 điểm
4Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồngTừ 0 đến 25 điểm
5Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyệnTừ 0 đến 10 điểm

Các nội dung được tính điểm và cập nhật sau thời gian tổ chức Sinh hoạt lớp gồm có:

 • Các hoạt động ngoại khóa gửi sau thời gian Sinh hoạt lớp;
 • Các nội dung đánh giá, nhận xét trong buổi họp lớp và đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp;
 • Các nội dung đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên là Ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ở các cấp, chi bộ sinh viên;
 • Các nội dung đề nghị cộng, trừ điểm rèn luyện của các khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác thuộc Trường;
 • Các nội dung cộng điểm rèn luyện vượt khung theo quy định.

Lưu ý:

 • Nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ nào chỉ được sử dụng để đánh giá kết quả rèn luyện cho học kỳ đó; nội dung đánh giá của học kỳ giữa (học kỳ hè) được sử dụng để đánh giá cho học kỳ chính kế tiếp;
 • Mức điểm đạt được ở mặt đánh giá nào chỉ nằm trong khung điểm của mặt đó;
 • Các nội dung đưa vào đánh giá được xác định dựa trên thời gian đào tạo của từng học kỳ, theo kế hoạch đào tạo của Trường.

2.2. Thực hiện bổ sung, khiếu nại về điểm rèn luyện

Sinh viên thực hiện bổ sung, khiếu nại trực tuyến tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/ về các nội dung sau:

 • Đề nghị bổ sung cộng điểm rèn luyện đối với các nội dung tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trường chưa được tính điểm;
 • Đề nghị bổ sung cộng điểm rèn luyện đối với các nội dung tham gia hoạt động ngoại khóa do các đơn vị ngoài Trường tổ chức (hoạt động tại địa phương, nơi cư trú, nơi thực tập, trường khác, v.v.);
 • Đề nghị giải trình về các nội dung bị trừ điểm rèn luyện;
 • Đề nghị kiểm tra, khiếu nại về điểm rèn luyện do có sai lệch so với quyết định công nhận điểm rèn luyện đã công bố (điểm rèn luyện được cập nhật trong trang http://online.ueh.edu.vn/).

2.3. Chuẩn bị hồ sơ họp đánh giá rèn luyện

 • Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp tải và in Hồ sơ tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/.
 • Thống nhất về thời gian và địa điểm sinh hoạt lớp (chuyển sang hình thức trực tuyến theo thông báo của Trường).

2.4. Tổ chức họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

2.4.1. Thành phần

 • Toàn thể sinh viên lớp;
 • Chủ trì: Cố vấn học tập;
 • Thư ký: Lớp trưởng hoặc lớp phó.

2.4.2. Nội dung:

 • Nhận xét ý thức tham gia hoạt động, sinh hoạt lớp của sinh viên;
 • Nhận xét ý thức thực hiện văn hóa UEH của sinh viên;
 • Nhận xét về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Trường, về ý thức hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của lớp của sinh viên;
 • Hướng dẫn sinh viên thực hiện bổ sung, khiếu nại điểm rèn luyện (xem mục 2.2. ở trên);
 • Đề nghị xét cộng điểm rèn luyện các nội dung: ban cán sự lớp học phần, các chức vụ do lớp đề cử thêm (ngoài lớp trưởng, lớp phó);
 • Xem xét và thông qua kết quả đánh giá rèn luyện của từng sinh viên trong lớp trên cơ sở bảng điểm rèn luyện do Trường cung cấp và những điều chỉnh, bổ sung tại buổi họp lớp. Kết quả phải được quá nửa ý kiến đồng ý của các sinh viên dự họp mới được công nhận.

2.4.3. Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của lớp, gồm:

 • Biên bản sinh hoạt lớp theo mẫu quy định (SHL2);
 • Bảng điểm rèn luyện của lớp có chữ ký xác nhận của sinh viên (SHL2_Mẫu 2), không được vắng mặt quá 50% trên tổng số sinh viên của lớp;
 • Danh sách đề nghị cộng bổ sung điểm rèn luyện (nếu có) được lập theo kết luận của buổi sinh hoạt lớp (SHL2_Mẫu 3);
 • Trường hợp đề nghị cộng điểm rèn luyện vượt khung phải nộp kèm minh chứng.

Cố vấn học tập ký xác nhận toàn bộ hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của lớp và chuyển về các khoa, viện đào tạo.

2.5. Các khoa, viện đào tạo tổ chức xem xét, thống nhất và gửi hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của khoa về thường trực Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường.

2.6. Kết quả đánh giá được công bố tại website https://dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/; thời hạn thực hiện bổ sung, khiếu nại, giải trình điểm rèn luyện đến hết ngày 16/08/2021.

Hotline