HỒ SƠ TỔ CHỨC SINH HOẠT LỚP

1. Sinh hoạt lớp đầu học kỳ (Buổi 1)

2. Sinh hoạt lớp cuối học kỳ (Buổi 2)

Hướng dẫn tải và mở biểu mẫu SHL2_Mẫu 2 trên máy tính (khuyến cáo không nên sử dụng trên điện thoại):

 • Bước 1: Sau khi nhấn vào link tải, thầy, cô Cố vấn học tập đăng nhập email UEH
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập xong, chọn mở tập tin bằng Excel bằng cách nhấn nút  (ở phía trên chính giữa)
  • hoặc tải tập tin bằng cách nhấn nút (ở phía trên bên phải), sau đó mở trên máy
 • Bước 3: Ở cửa sổ tập tin vừa mở, chọn Don’t Update
  • nếu xuất hiện thanh Protected View màu vàng ở trên, chọn Enable Editing (bên phải)
 • Bước 4: Chọn khóa (chọn sheet ở phía dưới), chọn lớp (khung chọn bên phải)
 • Bước 5: Lưu tập tin đã chỉnh sửa phù hợp với nội dung sinh hoạt

BIỂU MẪU CẤP KHOA, VIỆN, ĐƠN VỊ

1. Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

2. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập

Thực hiện trực tuyến tại: https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/

3. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp sinh viên

(Nội dung này do Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý)


CÁC BIỂU MẪU KHÁC CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 • Chính sách – Hỗ trợ tài chính
 • Tín chỉ – Đăng ký học phần
 • Vắng thi – Thi ghép
 • Bảng điểm – Văn bằng
 • Xử lý học vụ
 • Bầu ban cán sự lớp

Tải các biểu mẫu tại ĐÂY


VĂN BẢN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Hotline