Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2020 của VietHope, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

Hotline