Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng C.P. Group năm 2020 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

Hotline