Tiếp tục sứ mệnh “Inspire The Leader In You”, FCV MANAGEMENT TRAINEE 2021 đã chính thức mở đơn với mong muốn mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp trong năm 2021 hoặc mới tốt nghiệp và có dưới 2 năm kinh nghiệm có thể trở thành những Nhà Lãnh Đạo tương lai trong môi trường công ty đa quốc gia, đặc biệt cho những vị trí của khối Kinh Doanh, Tiếp Thị, Tài Chính và Nhân sự.

https://bit.ly/FCVMTP2021

Hotline