DSA triển khai và tổ chức các cuộc thi cấp trường nhằm tạo sân chơi truyền thống cho sinh viên và đáp ứng mục tiêu giáo dục (thẩm mỹ, thể chất, văn hóa, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát luật…). Các cuộc thi truyền thống được tổ chức liên tục qua nhiều năm, bao gồm: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội diễn văn nghệ; Hội thi đơn ca; Hội thao sinh viên; Chuỗi các hoạt động tìm hiểu Văn hóa UEH. Ngoài ra, DSA còn là đơn vị đầu mối hỗ trợ việc tổ chức các sự kiện của sinh viên ở cấp khoa, viện, ký túc xá, câu lạc bộ, đội, nhóm…

Hotline