DSA phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức lễ tốt nghiệp cho người học thuộc các khóa, hệ đại học và sau đại học, trong đó chịu trách nhiệm chính các dịch vụ: cung cấp lễ phục, chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh lưu niệm…

Hotline