DSA phụ trách tất cả hoạt động liên quan đến việc giúp cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tế tại doanh nghiệp, giới thiệu sinh viên đến nhà tuyển dụng qua nhiều hoạt động đa dạng khác nhau như chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp, tổ chức ngày hội nghề nghiệp, ngày hội thông tin thực tập, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, DSA còn đảm trách huấn luyện cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng làm việc, tư duy đổi mới sáng tạo và các kỹ năng bổ trợ khác.

Mondelez’s Edge Stars Program

  🔥MONDELEZ’S EDGE STARS (MANAGEMENT TRAINEE) PROGRAM IS NOW OPEN 🔥 __________________________________ 📌 REGISTER NOW:…

Novo Nordisk Vietnam recruits part time

Part-time job opportunity for students who want to be part of our Finance & Operations…

The Next Banker 2021 – MB Bank Lê Đại Hành

MB

Giám sát Kinh doanh tài năng 2021 mở đơn đăng ký

  Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển tại bit.ly/cdf2021 trước 23:59, 11/5/2021! Vòng 2:…

Hotline