DSA phụ trách tất cả hoạt động liên quan đến việc giúp cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tế tại doanh nghiệp, giới thiệu sinh viên đến nhà tuyển dụng qua nhiều hoạt động đa dạng khác nhau như chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp, tổ chức ngày hội nghề nghiệp, ngày hội thông tin thực tập, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, DSA còn đảm trách huấn luyện cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng làm việc, tư duy đổi mới sáng tạo và các kỹ năng bổ trợ khác.

CÓ GÌ MỚI TRÊN THẾ GIỚI? // WHAT’S NEW AROUND YOU? (1/8/2021)

CÓ GÌ MỚI TRÊN THẾ GIỚI? // WHAT’S NEW AROUND YOU?  Mùa hè này, tình…

Thông báo về việc cấp học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ đầu năm 2021 cho sinh viên Đại học chính quy

  Trường sẽ thực hiện chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân…

Chương trình Deloitte Passport 2021 chính thức mở đơn

  Deloitte Việt Nam chính thức mở đơn đăng ký chương trình Deloitte Passport năm 2021 đến…

EY Vietnam has launched Internship Recruitment Program 2022

  EY Vietnam has launched Internship Recruitment Program 2022! Here at EY, you’ll have the…

Hotline