DSA phụ trách tất cả hoạt động liên quan đến việc giúp cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tế tại doanh nghiệp, giới thiệu sinh viên đến nhà tuyển dụng qua nhiều hoạt động đa dạng khác nhau như chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp, tổ chức ngày hội nghề nghiệp, ngày hội thông tin thực tập, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, DSA còn đảm trách huấn luyện cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng làm việc, tư duy đổi mới sáng tạo và các kỹ năng bổ trợ khác.

Thông báo về chương trình học bổng KIS năm 2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người…

Thông báo về chương trình học bổng Panasonic năm 2022

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ…

GIẢI MÃ NGHỀ FREELANCE – TỰ DO LIỆU CÓ PHẢI ĐÁNH ĐỔI?

  Hiện nay, các công việc freelance ngày càng được săn đón trong cộng đồng…

Sách hay: NHỮNG BÀI HỌC KHÔNG CÓ NƠI GIẢNG ĐƯỜNG

“Không có thành công nào có được mà không trải qua khó nhọc, trở ngại….

Hotline