DSA phụ trách tất cả hoạt động liên quan đến việc giúp cho sinh viên tiếp cận với công việc thực tế tại doanh nghiệp, giới thiệu sinh viên đến nhà tuyển dụng qua nhiều hoạt động đa dạng khác nhau như chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp, tổ chức ngày hội nghề nghiệp, ngày hội thông tin thực tập, giới thiệu việc làm. Ngoài ra, DSA còn đảm trách huấn luyện cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng làm việc, tư duy đổi mới sáng tạo và các kỹ năng bổ trợ khác.

J&S Consulting recruits HR Recruiter Intern

We sincerely care about our clients and candidates, and we will always go above and…

Thông báo về kết quả học bổng “Phát triển tài năng – Song Hành” năm 2023

Căn cứ vào kết quả xét học bổng “Phát triển tài năng – Song Hành”…

Thông báo học bổng tuyển sinh Khóa 49 – Đại học chính quy (Đào tạo tại cơ sở TP. HCM)

Căn cứ Đề án số 550/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2023 về tuyển sinh…

Danh sách chuyên gia tham gia hoạt động phỏng vấn thử ngày 05/10/2023

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN THỬ NGÀY 05/10/2023 Làm thế nào để…

Hotline