DSA quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt và rèn luyện; giúp người học nâng cao năng lực bản thân và học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, DSA còn đảm nhận việc tư vấn tâm lý khi người học gặp những vấn đề liên quan đến các yếu tố tâm lý lứa tuổi, sự thay đổi môi trường học tập. Đội ngũ DSA sẽ giúp người học tìm ra hướng giải quyết tốt nhất trong từng sự vụ đang và sẽ gặp trong tương lai; giúp người học chung sống, hòa mình, tương tác, thích nghi, ứng xử tốt nhất trong các mối quan hệ tương quan. Ngoài đội ngũ tư vấn viên chuyên trách tại đơn vị, DSA còn liên kết với các chuyên gia là tư vấn viên tại các đơn vị chức năng, khoa, viện, nhằm hỗ trợ người học về các vấn đề và nhu cầu chuyên sâu trong từng lĩnh vực cụ thể.

 

Hotline