DSA sẽ tư vấn, hỗ trợ cho các người học thuộc các dân tộc, các vùng miền khác nhau của Việt Nam được hòa nhập và thích nghi với đời sống sinh viên tại UEH. Ngoài ra, với định hướng quốc tế hóa của UEH, DSA cũng chịu trách nhiệm giúp cho sinh viên quốc tế theo học tại Việt Nam được hòa nhập văn hóa Á Đông cũng như giới thiệu văn hóa của quốc gia mình đến bạn bè thế giới qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tư vấn và trợ giúp cá nhân, giới thiệu nơi ở, hoạt động giải trí, ẩm thực…

Hotline