✅ Các bạn sinh viên năm 1, năm 2 đang học tập và làm việc tại TP. HCM trong thời gian này cần tìm thêm công việc bán thời gian có thể liên hệ về Viện ILACS.
✅ Ưu tiên các bạn sinh viên UEH, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện an toàn phòng dịch COVID – 19, có thể làm việc tại Văn phòng Viện.
✅ Các bạn sinh viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email: ilacs@ueh.edu.vn

Hotline