VeXeRe – QUẬN 3-TUYỂN CSKH THỜI VỤ LÀM TẾT – KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐝𝐢̣𝐩 𝐓𝐞̂́𝐭, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐨̉𝐢 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐂𝐒𝐊𝐇. 𝐕𝐞𝐱𝐞𝐫𝐞 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐒𝐊𝐇 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐞̂́𝐭. 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐨̛𝐢!

🎉 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧:

 • Trực ngày Tết: 300% lương
 • Ngày thường: 30.000đ/ giờ
 • Hỗ trợ 100% tiền gửi xe
 • Thời gian thời vụ: Ít nhất 2 tháng bắt đầu từ 01/12/2022

🎉 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠:

 • Giao tiếp căn bản Tiếng Anh để có thể chuyển điện thoại được khi có khách hàng nước ngoài gọi đến.
 • Mỗi tuần làm tối thiểu 5 ca (1 ca tối thiểu 5 tiếng) trong khung giờ 7h-23h. Có thể làm xoay ca, làm được cuối tuần và Tết.
 • Có laptop cá nhân.

🎉 𝐌𝐨̂ 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜:

 • Tiếp nhận và tư vấn, hỗ trợ các nhu cầu về dịch vụ của khách hàng qua điện thoại, email, chat.
 • Làm việc với nhà xe, đối tác và các bộ phận có liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến các dịch vụ của VeXeRe.

🎉 Địa điểm làm việc: Tầng 8 – CirCO Building, 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

🎉 Ứng tuyển:

 • Email: Careers@vexere.com (tiêu đề: Vị trí ứng tuyển – Họ tên)
 • Zalo/sdt: 0938 168 528

Hotline