Internship _ WEBfocus_new

 

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, Pasona Tech Việt Nam đã không ngừng thách thức mỗi ngày để thực hiện ước mơ cùng với các khách hàng và đồng nghiệp, cố gắng giải quyết các vấn đề của xã hội Việt Nam. Hiện nay, Pasona Tech Việt Nam hoạt động trên nền tảng ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là HR, BPO và ITO. Ngoài trụ sở chính được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đang mở rộng kinh doanh tại các văn phòng chi nhánh ở các thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Đà Nẵng. Trong tương lai, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu phát triển cùng với con người và xã hội Việt Nam nhưng không quên thử thách những điều mới mẻ chẳng hạn như cải cách các hình thức kinh doanh mới kết hợp với công nghệ kỹ thuật dựa trên 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi hiện có của công ty.

Thông tin liên hệ:

Hotline