Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Lương Định Của” năm học 2021 – 2022 của Hội Khuyến tỉnh Sóc Trăng, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo:

TB - Ket qua HB Luong Dinh Cua 2022

Hotline