Sales Intern
Product Development Intern
Office Receptionist
Marketing Intern
Human Resources Intern
Customer Service Intern
Business Development Intern
Branding Intern
Admin Intern

 

Điền form ứng tuyển tại https://forms.gle/QsBQuepYcU3nyNAGA

——-
HỌC VIỆN KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP S.O.C – Dạy thật, Học thật, Làm thật!
Trang bị kỹ năng làm việc thực tế, định hướng tìm nghề phù hợp với bản thân và hỗ trợ cung cấp việc làm sau đào tạo cho thế hệ trẻ tự tin vào đời.

Hotline