Tuyển dụng VNVC - CVTĐG_0001-0001
Tuyển dụng VNVC - CVTĐG_0002-0002

Hồ sơ gửi về: tuyendung.vnvc@gmail.com

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2022

Địa điểm làm việc: Lầu 6, Tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:

  • Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) VPHCM: Lầu 6, tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: www.vnvc.com.vn
  • Email: tuyendung.vnvc@gmail.com
  • Phòng HCNS: 028 6272 7099/024 6686 5713

Hotline