THONG BAO TUYEN SVTT 2021 - 2022 (Global Auditing)_0001-0001
THONG BAO TUYEN SVTT 2021 - 2022 (Global Auditing)_0002-0002

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau: Phòng Nhân sự – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu

  • Địa chỉ: R.1203 – Tầng 12 – Khu A – Tòa nhà Indochina Park Tower Số 4 – Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Hoặc qua địa chỉ email: hr@globalauditing.com và c/c về địa chỉ email: hr.globalauditing@gmail.com

Hotline