Fresenius Kabi Việt Nam

Sứ mệnh của chúng tôi

Căn cứ vào chuyên môn của chúng tôi trong dịch truyền và liệu pháp dinh dưỡng lâm sàng bao gồm các sản phẩm dược phẩm, thiết bị y tế, các sản phầm sử dụng một lần, cùng với sự tận tâm cống hiến của các nhân viên trong công ty. Chúng tôi sẽ tạo ra những nguồn lực cần thiết để trở thành tập đoàn toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị và chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo và mãn tính trong và ngoài bệnh viện.

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh như sau:

Vị trí ứng tuyển: Compliance Officer

Số lượng: 01

Mô tả công việc

  • Thực hiện các hoạt động kiểm tra đột xuất theo kế hoạch và yêu cầu của trưởng phòng Tuân thủ; có thể đi công tác (khi có yêu cầu);
  • Hỗ trợ nhập dữ liệu, lưu trữ, và sắp xếp hồ sơ tài liệu của phòng Tuân thủ;
  • Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thanh toán và thực hiện một số công việc khác do cấp quản lý giao.

Yêu cầu

  • Thời gian làm việc: 3 ngày/tuần. 
  • Hợp đồng: Hợp đồng thời vụ (internship).
  • Yêu cầu khác: Ưu tiên nữ, sinh viên năm 3-4 của trường Luật, Kinh tế.

Cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển: gửi về địa chỉ:hai.chau@fresenius-kabi.com;

Hạn chót ứng tuyển: 09/04/2021.

Thông tin của người liên hệ: Châu Thị Thu Hải

Hotline