BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2610/KH-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Văn hóa UEH”

chủ đề “Tận tâm với người học”

Thực hiện Chương trình hành động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2020; Thực hiện kế hoạch triển khai “Văn hóa UEH” năm 2020; UEH tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Văn hóa UEH” chủ đề “Tận tâm với người học” năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của UEH và tạo được phong trào thực hiện Văn hóa UEH trong người học.

– Giới thiệu đến người học nội dung Văn hoá UEH, Quy định về Quy tắc ứng xử trong UEH, những sự kiện nổi bật, lịch sử hình thành và phát triển của UEH.

– Tập trung triển khai nội dung chủ đề trọng tâm là “Tận tâm với vời người học” với sự ra đời và triển khai thực hiện mô hình Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.

  1. Yêu cầu

– Nội dung cuộc thi bám sát theo nội dung của Văn hóa UEH và các quy định về quy tắc ứng xử trong UEH của người học, lịch sử hình thành và phát triển UEH. Truyền thông chính xác, đầy đủ, cụ thể, minh bạch về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trong công tác chăm lo, tư vấn và phục vụ người học trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại UEH.

– Công tác tuyên truyền, triển khai đạt hiệu quả thiết thực, thu hút được sự hưởng ứng và tham gia cuộc thi từ người học trong UEH.

– Công tác tổ chức được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị: Phòng Chăm sóc và hỗ trơ người học, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; Đảm bảo công tác chuẩn bị và thực hiện chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng

 – Người học đang trong thời gian học tập tại UEH theo quy chế đào tạo các khóa hệ.

  1. Hình thức đăng ký

– Đăng ký tham gia tại link: http://bit.ly/UEHC-2020 trước ngày 06/01/2021

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung

– Lịch sử Trường Đại hoc Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (1975 – 2020).

– Nội dung Văn hoá Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm quyết định 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, gọi tắt là “Văn hoá UEH”.

– Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm quyết định 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Thông tin về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020 được công bố trên hệ thống website www.ueh.edu.vn của trường và các đơn vị trực thuộc.

– Thông tin về các hoạt động đào tạo, chăm sóc và hỗ trợ người học, phong trào Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên UEH giai đoạn 2019 – 2020 được công bố trên các website và các trang mạng xã hội của các đơn vị sau:

+ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: dsa.ueh.edu.vn, ctct.ueh.edu.vn

+ Viện Đào tạo Sau đại học: sdh.ueh.edu.vn

+ Phòng Đào tạo: online.ueh.edu.vn, daotao.ueh.edu.vn

+ Phòng Đào tạo thường xuyên: online.taichuc.ueh.edu.vn, taichuc.ueh.edu.vn

+ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: khdtkt.ueh.edu.vn

+ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên: youth.ueh.edu.vn

  1. Hình thức thi

    * Vòng loại:

     Thực hiện bằng hình trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống của UEH. Đề thi gồm 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 20 phút. Kết quả vòng trắc nghiệm sẽ lấy 50 thí sinh cao điểm nhất vào vòng chung kết.

    * Vòng chung kết: 

     Sau vòng loại, 50 thí sinh được chọn từ vòng loại sẽ thi trực tiếp tại hội trường thông qua hình thức thi trên thiết bị di động, thi trên sân khấu. Các thí sinh sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi theo các chủ đề khác nhau để loại dần các thí sinh trả lời sai và chọn ra top 10 thí sinh cao điểm nhất và các thí sinh đạt giải nhất – nhì – ba, khuyến khích của cuộc thi.

  1. Thời gian thi:

– Thi thử: 06/01/2021 trên trang www.olp.ueh.edu.vn

– Vòng loại: 07/01/2021 thi trắc nghiệm trên trang www.quiz.ueh.edu.vn

– Vòng chung kết: 12/01/2021 thi trắc nghiệm tại Hội trường B1.302, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng bằng hiện kim

– 01 Giải nhất: 2.000.000đ

– 02 Giải nhì: 1.200.000đ

– 03 Giải ba: 800.000đ

– 04 Giải khuyến khích: 500.000đ

– 40 Giải thí sinh vòng chung kết: 200.000đ

  1. Giấy chứng nhận cho các thí sinh vào vòng chung kết

V. ĐIỀU LỆ CUỘC THI (Xem tại LINK)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo
– Ông Sử Đình Thành                       Hiệu trưởng                                       Trưởng ban
– Ông Nguyễn Văn Đương              Trưởng phòng CS&HTNH              Phó Trưởng ban
– Ông Dương Minh Mẫn                 Bí thư Đoàn Thanh niên                  Thành viên

2. Thành lập Ban tổ chức

  • Bà Nguyễn Thị Đoan Trân                       Phó Trưởng phòng CS&HTNH                 Trưởng ban
  • Ông Trịnh Quốc Lâm                                Chuyên viên phòng CS&HTNH                 Thành viên TT 
  • Ông Đặng Thái Thịnh                               Phó Trưởng phòng CNTT                           Thành viên
  • Ông Trần Nhật Hoàng                              Chủ tịch Hội Sinh viên                                 Thành viên
  • Toàn thể viên chức phòng Chăm sóc & hỗ trợ người học là thành viên BTC.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng phản hồi về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, email: dsa@ueh.edu.vn, hotline: 028.7306.1976

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Hotline