2021-Quyet dinh CAP CHUNG NHAN dot 1

 

Thân gửi các bạn sinh viên, hiện DSA đã in xong chứng nhận kỹ năng mềm tháng 3 và tháng 4, thân mời các bạn đến Văn phòng DSA Cơ sở B, Phòng B1.111 để nhận giấy chứng nhận hoàn thành kỹ năng mềm tháng 3 & 4/2021.

Thời gian: Từ ngày 19/5 đến 30/5/2021. Thứ 2 đến Thứ 6 trong tuần. Sáng 7:30 -11:30; Chiều từ 13:30 – 16:30.

Tuy nhiên hiện sinh viên đang trong thời gian học online và dịch covid – 19 hạn chế đi lại, tiếp xúc. Do đó, nếu các bạn có nhu cầu nhận chứng nhận bằng dịch vụ chuyển phát nhanh hãy đăng ký và đóng phí chuyển phát nhanh theo link sau: https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/10052

  • Phí nội thành TP. HCM: 20.000 đ/lần chuyển phát
  • Phí các tỉnh: 30.000 đ/lần chuyển phát 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký theo link trên theo số hiệu cấp chứng nhận.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Kỹ năng mềm – Đợt 1 năm 2021

Danh sách sinh viên hoàn thành các lớp kỹ năng đợt 1/2021 theo quyết định cấp chứng nhận số 1435/QĐ-ĐHKT-CSHTNH NGÀY 11/5/2021

Hotline