Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học công bố danh sách sinh viên, học viên đạt học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 (Học bổng Hỗ trợ Covid-19) đợt 3, cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đạt học bổng Đợt 3: tại đây

Thông tin liên hệ: Bộ phận học bổng: hocbong@ueh.edu.vn

Thông tin chi trả học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 (Học bổng Hỗ trợ Covid-19) đợt 3, vui lòng xem tại Website phòng Tài chính Kế toán UEH: https://tckt.ueh.edu.vn/

 

Hotline