Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo về đợt học tập “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2023 như sau:

 • Đăng ký và xếp lớp từ ngày 08/9/2023 đến ngày 17/9/2023 (Khóa 49 không đăng ký)
 • Học trực tuyến
  • Khóa 46, 47, 48 từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023
  • Khóa 49 từ ngày 12/9/2023 đến ngày 15/9/2023
 • Làm bài kiểm tra trực tuyến
  • Khóa 46 vào ngày 01/10/2023
  • Khóa 47 vào ngày 30/9/2023
  • Khóa 48 vào ngày 02/10/2023
  • Khóa 49 vào ngày 24/9/2023

Thông tin chi tiết xem tại trang web https://go.ueh.edu.vn/sinh-hoat-cong-dan/

Hotline