Đến hẹn lại lên nhằm động viên tinh thần, khuyến khích  sinh viên nỗ lực trong học tập và rèn luyện hàng năm Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) luôn dành nhiều suất học bổng Khuyến khích học tập để trao tặng cho các em đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Đây là học bổng được xét 02 lần/năm vào học kỳ đầu và học kỳ cuối, dành riêng cho sinh viên Đại học chính quy. Tiêu chí xét sẽ theo từng học kỳ dựa trên số điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ trước đó. Học bổng Khuyến khích học tập không chỉ dừng lại ở giới hạn của phần thưởng mà còn là niềm tự hào cho sự cố gắng của bản thân nên học bổng luôn được sự quan tâm của đông đảo các bạn  sinh viên UEH. 

Khi đại dịch Covid-19 tái bùng phát vào đầu tháng 05/2021, UEH đã nhanh chóng thay đổi chuyển đổi hình thức học – thi từ tại giảng đường sang học – thi trực tuyến để đảm bảo tiến trình học tập, truyền đạt kiến thức cho các bạn sinh viên. Trước sự thay đổi này, sinh viên UEH ngay lập tức  điều chỉnh và thích ứng với việc học tập, trau dồi kiến thức và trải qua kỳ thi cuối kỳ học kỳ đầu 2021 một cách thành công, đạt kết quả tốt.

Căn cứ theo Quy định học bổng của UEH, kế hoạch đào tạo học kỳ đầu năm 2021, ngân sách phân bổ học bổng, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) đã có thông báo chi tiết hướng dẫn việc xét học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ cuối 2021 dành cho sinh viên Đại học chính quy khóa 44, 45, 46.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG

  • Kế hoạch xét học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ cuối năm 2021

– Thông báo xét học bổng Khuyến khích học tập: Ngày 24/9/2021.

– Chốt dữ liệu điểm học tập và điểm rèn luyện: Ngày 11/10/2021.

– Thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng: Ngày 20/10/2021.

– Công bố danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng: Ngày 15/11/2021.

  • Số tín chỉ tối thiểu sinh viên đăng ký học kỳ đầu năm 2021 được tham gia xét học bổng KKHT – Học kỳ cuối năm 2021:
 Khóa – ngành/chuyên ngành

Số tín chỉ

Ngành/chuyên ngành các khóa 44, 45, 46

15

  

  • Các mức học bổng xác định như sau:

– Mức học bổng loại xuất sắc: Bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt xuất sắc.

– Mức học bổng loại giỏi: Bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

– Mức học bổng loại khá: Bằng suất học bổng bán phần, áp dụng cho sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

  • Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT, căn cứ:

– Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

– Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:

+ Mức học bổng: Xuất sắc, giỏi, khá;

+ Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp;

+ Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

Lưu ý: Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên tại thời điểm Hội đồng xét cấp học bổng: Ngày 11/10/2021. Sau thời gian này, các trường hợp cộng điểm thưởng Nghiên cứu khoa học sẽ không điều chỉnh điểm trung bình xét học bổng.

  • Giá trị và số suất học bổng KKHT học kỳ cuối năm 2021:

– Giá trị học bổng loại khá = Giá trị học bổng bán phần;

– Giá trị học bổng loại giỏi = Giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 2;

– Giá trị học bổng loại xuất sắc = 150% giá trị học bổng toàn phần = Giá trị học bổng bán phần x 3;

Cụ thể từng khóa như sau:

+ Bảng phân bổ học bổng: Bảng 1

+ Khóa 44: Bảng 2

+ Khóa 45: Bảng 3

+ Khóa 46: Bảng 4

+ Chương trình Chất lượng cao: Bảng 5

Sinh viên UEH hãy theo dõi kỹ các mốc thời gian liên quan để được cập nhật những thông tin quan trọng từ học bổng Khuyến khích học tập, học kỳ cuối năm 2021.

Thông tin chi tiết về các loại học bổng

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

W: dsa.ueh.edu.vn

E: dsa@ueh.edu.vn/ hocbong@ueh.edu.vn

F: @DSA.UEH

H: (028) 7306 1976 – Ext: 3

 Xem thông báo chi tiết tại đây

Hotline