Danh sách việc cấp học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Đợt 1 năm 2021: danh sách

Trường sẽ thực hiện chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân hàng của từng người học:

  • Từ ngày 01/9/2021 đối với người học đã có thông tin tài khoản
  • Từ ngày 07/9/2021 đối với người học bổ sung thông tin tài khoản

Người học vui lòng kiểm tra thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng trong danh sách. Trường hợp có sai sót và thiếu thông tin, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh theo mẫu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/9/2021.

Hotline