QĐ cap HB Covid-19 đợt 1

Xem danh sách chính thức được cấp học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 – Đợt 1

– Thời gian nộp hồ sơ bản cứng và ra quyết định cấp học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 – Đợt 2: xem tại đây

– Phòng Tài chính – Kế toán sẽ có thông báo về việc chi trả học bổng Hỗ trợ học tập cho sinh viên tại website của Phòng: http://tckt.ueh.edu.vn

– Sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả học bổng vui lòng liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua Email: hocbong@ueh.edu.vn

Hotline