Môn thi đấu Huy chương Vàng Huy chương Bạc Huy chương Đồng Huy chương Đồng
Kéo co nam Khoa Ngân hàng Khoa Tài chính Khoa Kinh tế Khoa Quản trị
Kéo co nữ Khoa Ngân hàng Khoa KDQT-MA Khoa Du lịch Tài chính công
Kéo co nam nữ Khoa Quản trị Ký túc xá 43-45 Khoa Du lịch Khoa Tài chính
Bóng bàn Đơn Nam Nguyễn Trọng Anh (KET) Nguyễn Cao Nguyên (KET) Đào Minh Quang (KTX 43-45) Nguyễn Hồng Quân (TC)
Bóng bàn Đơn Nữ Dương Ngọc Anh Thy (KET) Thái Ngọc Trinh (BIT) ISB- Hồ Gia Mẫn Lê Thị Quỳnh Trang (KTE)
Bóng bán Đồng đội Nam Khoa Kế toán Khoa Quản trị Khoa Kinh tế Khoa Tài chính
Bóng bàn Đồng đội nữ Khoa Kế toán Khoa Ngân hàng Khoa KDQT-MA Khoa CNTTKD
Cờ vua nam Lưu Trần Nguyên Ngọc (QT) Phan Nguyễn Đăng Kha (NH) Trần Huỳnh Minh Quân (QT) Huỳnh Lê Hoàng Phúc (QT)
Cờ vua nữ Lê Trần Phương Uyên (ISB) Lê Ngọc Thẫm (QT) Nguyễn Ngọc Anh Thư (BIT) Lê Đỗ Như Ngọc (ISB)

Hotline