Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Acecook Happy Scholarship 2022 của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau:

TB - Ket qua HB Acecook Happy 2022

Hotline