Thông tin đăng ký

Tài liệu


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 366/KH-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng” năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên; tăng cường mối liên hệ giữa Nhà trường, sinh viên và thị trường lao động;

– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên trước khi ra trường, nhằm vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời thể hiện bản lĩnh trước nhà tuyển dụng;

– Giúp sinh viên trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tìm hiểu thị trường lao động; đồng thời, tạo cơ hội trải nhiệm thực tế kỹ năng tìm việc và thực hiện phỏng vấn;

– Giúp doanh nghiệp thấy được khả năng của sinh viên trong việc xử lý vấn đề và nắm bắt xu hướng phát triển việc làm trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thay đổi.

2. Yêu cầu

– Cuộc thi nằm trong khuôn khổ của ngày hội thực tập và việc làm TP.HCM năm 2021;

– Hình thức, nội dung hội thi phù hợp với kế hoạch tổ chức ngày hội thực tập và việc làm TP.HCM năm 2021;

– Công tác truyền thông cần rộng rãi đến sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.HCM để tạo sân chơi cho tất cả sinh viên TP.HCM có cơ hội tham dự.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỂ LỆ, GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng

Sinh viên năm 3 và năm 4 đang học tập tại UEH và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

2. Nội dung

Cuộc thi diễn ra 3 vòng, mỗi vòng sẽ có các nội dung tương ứng như sau:

– Vòng 1: Kiến thức tổng hợp về IQ, EQ, kinh tế, xã hội, quản trị, kỹ năng…;

– Vòng 2: Thể hiện sự khác biệt của bản thân;

– Vòng chung kết: Xử lý tình huống.

3. Hình thức

* Vòng 1: Thi trắc nghiệm trực tuyến

– Tất cả các thí sinh đăng ký tham dự sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến (online).

– Đề thi gồm 50 câu hỏi, thời gian thi 45 phút. Số điểm được tính theo thang điểm 100.

– Ban tổ chức chọn 50 -100 thí sinh có số điểm cao nhất để tham dự vòng 2 (tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký tham gia). Trường hợp bằng điểm, sử dụng tiêu chí phụ là thời gian làm bài ít hơn để chọn.

* Vòng 2: Thiết kế Curriculum Vitae (CV) và viết luận theo chủ đề cho trước

– Các thí sinh sẽ thiết kế CV và viết bài luận theo chủ đề Ban Tổ chức cho trước.

– Các thí sinh nhận chủ đề qua email của Ban Tổ chức và nộp bài theo yêu cầu.

– Tiêu chí chấm điểm dựa trên sự khác biệt và am hiểu của thí sinh.

– Ban Giám khảo sẽ chấm và chọn ra 12 thí sinh có số điểm cao nhất để tham dự vòng chung kết. Trường hợp bằng điểm, Ban Giám khảo sẽ biểu quyết để lựa chọn.

* Vòng 3: Vòng chung kết

– 12 thí sinh vào vòng chung kết sẽ tự chia thành 3 đội (mỗi đội 4 thành viên) để thi đấu, gồm 02 phần thi:

+ Phần 1 – Tự giới thiệu: Mỗi đội sẽ lần lượt thể hiện phần tự giới thiệu của mình, có thể sử dụng kết hợp nhiều hình thức (thuyết trình, tiểu phẩm, video clip, slide…), thời gian của phần thi là 05 phút.

+ Phần 2 – Giải quyết tình huống: Mỗi đội sẽ bốc thăm chọn 01 chủ đề và dự thi như sau:
Chuẩn bị: Các đội có thời gian là 10 phút để trao đổi và thảo luận nhóm;
Trình bày: Các đội có thời là 10 phút để thuyết trình trước Ban Giám khảo;
Phản biện: Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi để các đội trả lời.

– Tiêu chí chấm điểm dựa trên định hướng nghề nghiệp rõ ràng, kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp.

4. Giải thưởng

– Giải tập thể:

+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận + tiền thưởng;

+ 01 giải nhì: Giấy chứng nhận + tiền thưởng;

+ 01 giải ba: Giấy chứng nhận + tiền thưởng.

– Giải cá nhân:

+ Top 10 thí sinh có điểm cao nhất Vòng 1: Tiền thưởng;

+ Top 05 thí sinh có điểm cao nhất Vòng 2: Tiền thưởng.

– Cơ hội nghề nghiệp: Các thí sinh xuất sắc của cuộc thi có cơ hội được tuyển dụng vào làm việc tại các tập đoàn, các doanh nghiệp tham gia ngày hội thực tập và nghề nghiệp sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức

Ông Nguyễn Văn Đương Trưởng phòng CSHTNH Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Đoan Trân Phó Trưởng phòng CSHTNH Phó Trưởng ban
Ông Dương Minh Mẫn Bí thư Đoàn trường Phó Trưởng ban
Bà Đoàn Thị Thanh Diệu Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Ông Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Bà Thái Kim Liên Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Ông Nguyễn Minh Lộc Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Ông Ninh Ngọc Hải Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Bà Trần Thị Thúy Hải Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Bà Hoàng Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Ông Trần Nhật Hoàng Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV Trường Thành viên
Bà Phan Thị Hường Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Ông Nguyễn Công Nam Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Ông Phan Lâm Thao Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên
Bà Trương Nhật Uyên Chuyên viên phòng CSHTNH Thành viên

2. Ban Giám khảo
Thành phần Ban Giám khảo là đại diện các doanh nghiệp và cố vấn được tuyển chọn và mời tham gia.

3. Tiến độ thực hiện

Từ ngày 9/3/2021 – 15/3/2021 Dự thảo kế hoạch và nội dung thực hiện và góp ý các thành viên BTC, xin ý kiến BGH
Ngày 15/3/2021 – 30/3/2021 Thiết kế ấn phẩm truyền thông & Xây dựng bộ câu hỏi và đề thi
Từ ngày 5/4/2021 – 18/4/2021 Truyền thông và tiếp nhận đăng ký thí sinh dự thi
Ngày 20/4/2021 Thi vòng 1
Ngày 21/4 – 25/4 Thi vòng 2
Ngày 09/5/2021 Thi vòng chung kết và trao giải thưởng
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
– Các thành viên BTC;
– Các đơn vị Khoa, Viện, BQLKTX;
– Các đơn vị quản lý đào tạo;
– Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên;
– Website CSHTNH, Đoàn TN;
– Website ĐT, ĐTTX;
– Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)
TS. Bùi Quang Hùng

Hotline